Bouwplanning

Wilt u op de hoogte blijven van de bouwplanning van Windpark Egchelse Heide? Bezoek dan regelmatig onze website voor de laatste ontwikkelingen betreffende de bouw van de windmolens.

Op dit moment bevindt het windpark zich in de bouwfase. Hieronder vindt u een globaal overzicht van de bouwplanning. De data die worden weergegeven zijn richtlijnen. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan de planning aangepast worden.

 

Meer informatie over de technische aspecten van de windturbines zijn te vinden op onderstaande website:

Website Enercon

Planning op hoofdlijnen

Juli 2020

Financiering rond

Juli – aug 2020

Aanleg wegen en kraanopstelplaatsen

Sept – dec 2020

Bouw fundamenten

Dec 2020 – feb 2021

Kabelwerk en tijdelijke wegen

Jan – feb 2021

Transport turbine-onderdelen

Voorjaar 2021

Installatie windturbines

2de kwartaal 2021

Start stroomproductie

Juli 2021

Oplevering windpark

web-icon-windpark

Juli 2020
Financial Close is bereikt. De aanleg van de tijdelijke en permanente wegen naar de windmolens is gestart. Tevens is er een aanvang gemaakt met het realiseren van de heiplateaus.

Augustus 2020
Alle wegen zijn aangelegd en de heiplateaus zijn in gereedheid gebracht. De heistelling kan komen.

September 2020
De heiwerkzaamheden gaan van start bij windturbine 5 (WT5) aan de Preuskesdijk in Egchel. Op 24 september geeft wethouder Paul Sanders het officiële startsignaal voor het heiwerk.

Nabij de kruising Haambergweg en Karissendijk verschijnt een complex met bouwketen. Op 24 september onthult het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Windpark Eghcelse Heide – bestaande uit Rudie Martens, Nicole van der Pluijm en Wil Heussen – een informatief projectbord.