Windparkfonds Egchelse Heide

De planning is dat de 5 windturbines van Windpark Egchelse Heide in het 2e kwartaal 2021 gaan draaien. Vanaf dat moment  wordt het Windparkfonds Egchelse Heide per 1.000 kWh geproduceerde groene stroom gevuld met één euro. Er komt naar schatting tussen de 50.000 en 60.000 euro per jaar (voor een periode van 15 jaar) beschikbaar voor projecten en activiteiten uit de omgeving.

Omdat de eerste bijdrage in het fonds in principe pas in 2022 beschikbaar komt, heeft de directie van het windpark besloten om de bijdrage aan het fonds één jaar naar voren te halen. Concreet betekent dit dat er in 2021 al direct een mooi budget van € 50.000 beschikbaar is voor duurzame initiatieven.

Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan de aanvragen. De spelregels en procedures worden op dit moment verder uitgewerkt. Op deze plaats willen we wel alvast enkele belangrijke uitgangspunten presenteren:

  1. Het fonds is voor gemeenschappelijke duurzame projecten en níet voor individuele uitkeringen.
  2. Het gaat in principe om initiatieven binnen de gemeente Peel en Maas en daarbij krijgen initiatieven dichtbij het windpark voorrang boven projecten op grotere afstand.
  3. En verder is richtinggevend dat het om projecten en initiatieven gaat met een algemeen maatschappelijk belang, zoals:

a) Duurzaamheid; bijdragen aan de transities naar duurzame energie, energie besparing en duurzame voeding.

b) Bijdragen aan de sociale cohesie; impuls in verenigingen, leefbaarheid.

c) Projecten ter verhoging van de landschappelijke waarden. Ingrepen ter verhoging van de cultuurhistorische waarde.

d) Ecologische projecten; zowel versterking van de ecologische structuur als verhoging van de beleving van de natuur.

Een nog samen te stellen Commissie Windparkfonds Egchelse Heide, waarin Coöperatie Peel Energie een regisserende rol krijgt, beoordeelt de aanvragen aan de hand van de definitief vast te stellen criteria en zal een democratisch besluit nemen.

Heeft u nu reeds vragen of plannen die naar uw mening passend zijn voor ondersteuning door het Windparkfonds Egchelse Heide? Neem gerust contact met ons op. Bij voorkeur per e-mail: info@windparkegchelseheide.nl

web-icon-windpark