Aanvraagformulier Windparkfonds Egchelse Heide

  Contactgegevens

  Aanvragende organisatie

  Contactpersoon

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  IBAN-rekeningnummer

  Omschrijving project/initiatief

  Korte omschrijving van het initiatief, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd uit het windparkfonds (maximaal 50 woorden)

  Betreft het een eenmalig initiatief of vindt deze meermaals plaats?

  Van wanneer tot wanneer vindt het initiatief plaats?

  Waar is het initiatief gepland?

  Voor wie is het initiatief bedoeld?

  Hoeveel mensen worden bij het initiatief betrokken en op welke wijze?

  Motiveer waarom / op welke wijze dit initiatief voldoet aan de uitgangspunten van de gestelde kaders (max. 50 woorden).

  Hoe wordt met dit initiatief de leefbaarheid bevorderd (max. 50 woorden)?

  Financiele onderbouwing

  Totale (investering-)begroting van het initiatief

  Financieringsvoorstel – rekening houdend met eigen inbreng (eventueel aan eigen arbeid en materialen)

  Is er een bijdragen aan andere partijen (oa subsidies) gevraagd?

  Welke bijdrage wordt gevraagd aan Windparkfonds Egchelse Heide?

  Op welke wijze wordt het onderhoud in de toekomst gewaarborgd?

  Communicatie

  Is er een website of medium waarop het initiatief gepresenteerd wordt?