Stichting Obligatiehouders Windpark Egchelse Heide

De financiering van het windpark is mede mogelijk gemaakt door 191 obligatiehouders. Zij hebben in totaal ruim 3,0 mln. euro bij elkaar gebracht door één of meerdere obligaties aan te schaffen ter waarde van 500 euro. Dit ingebracht vermogen heeft voor de projectfinanciering het karakter van eigen vermogen. Dat betekent dat het – in bank termen gesproken – achtergesteld is bij de bancaire financiering. Het risico is iets hoger. Om die reden wordt een hogere rente vergoed.

Er is een stichting opgericht om de rechten en belangen van de obligatiehouders, zowel tegenover het windpark als tegenover derden, te behartigen en waarborgen. Simpel gezegd komt deze stichting op voor de belangen van alle 191 obligatiehouders. In artikel 10 van de Informatiebrochure Obligatielening Windpark Egchelse Heide BV leest u er meer over. Heeft u als obligatiehouder overigens vragen die meer administratief van aard zijn, dan kunt u zich richten tot Peel Energie die de obligatieadministratie verzorgt.

Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders Windpark Egchelse Heide bestaat uit 3 personen die vanuit hun beroep of bedrijf over de gewenste expertise beschikken om uw belangen op deskundige wijze te behartigen. Onderstaand stellen zij zich aan u voor.

web-icon-windpark

Rudi Martens

Als fiscalist heb ik mij gespecialiseerd op het gebied oudedagsvoorzieningen. Dat heeft geresulteerd in de oprichting van pensioenadvies kantoor Vallura te Meijel, waar ik als pensioenstrateeg ondernemers en diens medewerkers help aan een gezonde financiële toekomst. Ik ben blij met het initiatief windpark Egchelse Heide, zodat we met z’n allen ook onderweg zijn naar een duurzame toekomst. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Wat mij temeer aanspreekt is de regionale, maatschappelijke betrokkenheid van het Windpark. De obligatiehouders dragen hier hun steentje aan bij. Deze groep durfde te investeren op het moment dat het COVID-19 virus net over de wereld raasde. Dat geeft me een gevoel van trots op onze regio. Met plezier wil ik als voorzitter van het bestuur op mijn manier een steentje bijdragen en de belangen behartigen van deze groep stakeholders.

Nicole van de Pluijm

Sinds 1995 ben ik als advocaat werkzaam, gespecialiseerd in het personen- en familierecht (waaronder echtscheidingen). Per 2006 vanuit mij mijn eigen kantoor in Panningen, Advocatenkantoor Van der Pluijm. Tevens ben ik mediator op dit rechtsgebied. Toen ik gevraagd werd om bestuurslid te worden van Stichting Obligatiehouders heb ik geen moment getwijfeld. Het is belangrijk om een steentje bij te dragen aan het aanpakken van het klimaatprobleem. Dit kan onder meer door over te gaan op duurzame energie. Wat is nu mooier dan dat deze energie deels lokaal kan worden opgewekt door het plaatsen van windmolens. De vijf windturbines van Windpark Egchelse Heide kunnen straks samen zelfs 75% van het particuliere stroomverbruik in de gemeente Peel en Maas opwekken. Dit is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van bijna 200 obligatiehouders. Iets om trots op te zijn! Als secretaris zorg ik voor de communicatie binnen de Stichting en ben ik het aanspreekpunt voor de obligatiehouders.

Wil Heussen

Wil Heussen zal zich hier binnenkort verder voorstellen.

web-icon-windpark