Windparkfonds Egchelse Heide

De bouw van de 5 windturbines van Windpark Egchelse Heide is in volle gang. De planning is dat de 5 windturbines van Windpark Egchelse Heide in het 2e kwartaal 2021 gaan draaien. Vanaf dat moment  wordt het Windparkfonds Egchelse Heide, per 1.000 kWh geproduceerde groene stroom, gevuld met één euro. Er komt naar schatting tussen de 50.000 en 60.000 euro per jaar (voor een periode van 15 jaar) beschikbaar voor lokale, duurzame initiatieven uit de omgeving. Omdat de eerste bijdrage in het fonds in principe pas in 2022 beschikbaar komt, heeft de directie van het windpark besloten om de bijdrage aan het fonds één jaar naar voren te halen. Concreet betekent dit dat er in 2021 al direct een mooi budget van € 50.000 beschikbaar is voor de omgeving. Vanaf nu kunnen er aanvragen voor een bijdrage uit het Windparkfonds ingediend worden.

Voor de uitvoering van het Windparkfonds is een speciale commissie in het leven geroepen. Deze commissie krijgt de officiële naam: ‘Commissie Windparkfonds Egchelse Heide’. De regie van de commissie ligt bij Coöperatie Peel Energie en is bij aanvang als volgt ingericht: Theo Neessen als voorzitter en Karin Deckers als secretaris. Beiden van Peel Energie. Commissieleden zijn: Martien Rutten (Dorpsoverleg Egchel), Thijs Rutten (Coöperatie Steingood Beringe) en Leon Bots (Dorpsoverleg Meijel.

Uiteraard zijn er voorwaarden verbonden aan de aanvragen. De spelregels en procedures zijn terug te lezen in de kaders van het Windparkfonds. Deze staan vermeld op de website. Mocht er een aanvraag gedaan worden, lees dan eerst goed de kaders door alvorens de aanvraag ingediend wordt.

De Commissie Windparkfonds Egchelse Heide beoordeelt de aanvragen aan de hand van de criteria en zal een democratisch besluit nemen.

Heeft u nu reeds vragen of plannen die naar uw mening passend zijn voor ondersteuning door het Windparkfonds Egchelse Heide? Neem gerust contact met ons op. Bij voorkeur per e-mail: info@windparkegchelseheide.nl

Aanvraagformulier Windparkfonds Egchelse Heide

  Contactgegevens

  Aanvragende organisatie
  Contactpersoon
  Adres
  Woonplaats
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  IBAN-rekeningnummer

  Omschrijving project/initiatief

  Korte omschrijving van het initiatief, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd uit het windparkfonds (maximaal 50 woorden)
  Betreft het een eenmalig initiatief of vindt deze meermaals plaats?
  Van wanneer tot wanneer vindt het initiatief plaats?
  Waar is het initiatief gepland?
  Voor wie is het initiatief bedoeld?
  Hoeveel mensen worden bij het initiatief betrokken en op welke wijze?
  Motiveer waarom / op welke wijze dit initiatief voldoet aan de uitgangspunten van de gestelde kaders (max. 50 woorden).
  Hoe wordt met dit initiatief de leefbaarheid bevorderd (max. 50 woorden)?

  Financiele onderbouwing

  Totale (investering-)begroting van het initiatief
  Financieringsvoorstel – rekening houdend met eigen inbreng (eventueel aan eigen arbeid en materialen)
  Is er een bijdragen aan andere partijen (oa subsidies) gevraagd?
  Welke bijdrage wordt gevraagd aan Windparkfonds Egchelse Heide?
  Op welke wijze wordt het onderhoud in de toekomst gewaarborgd?

  Communicatie

  Is er een website of medium waarop het initiatief gepresenteerd wordt?

  web-icon-windpark