Obligatielening Windpark Egchelse Heide

In de maanden maart-mei 2020 is € 3.033.500 aan obligaties ingebracht door 191 obligatiehouders,
75% van dit uitgiftebedrag is opgehaald in de gemeente Peel en Maas. Deze gelden zijn nodig om de bouw van 5 windturbines in Peel en Maas te kunnen financieren. Het resterende kapitaal (ca. € 24 miljoen) is ingebracht door ASN Groenprojectenfonds.

Gegevens obligatielening:

 • Achtergestelde obligatielening met een rentepercentage van 5% per jaar
 • Uitgevende instelling: Windpark Egchelse Heide BV
 • Nominale waarde 1 obligatie is € 500
 • De looptijd is 10 jaar annuïtair plus een bouwperiode van ca. 1 jaar
 • Ingangsdatum looptijd is 1 juni 2020
 • Verwachte einddatum is 1 juni 2031
 • Alle obligatiehouders hebben eind mei 2020 een Uittreksel Obligatieregister ontvangen
 • Peel Energie verzorgt namens Windpark Egchelse Heide BV de administratie van de obligaties
web-icon-windpark
Uitkeringen:
 • Aan het einde van de bouwperiode wordt alleen rente uitgekeerd
 • Daarna wordt annuïtair over 10 jaar uitgekeerd.
 • De jaarlijks rente + aflossing bedraagt € 64,75 per obligatie van € 500
De belangen van de Obligatiehouders worden behartigd door:
Voor verdere informatie en vragen:
 • E-mailadres: obligaties@windparkegchelseheide.nl of telefoonnummer: 06-23021083
 • De obligatiehouders met deze link Mijn.Obligaties en hun accountnaam (is het emailadres van de obligatiehouder) toegang tot hun gegevens
 • Ook kunnen onderstaande documenten geraadpleegd worden