Foto's bouw september 2020

Er is een start gemaakt met het heien van de 190 vibropalen. De 1e heipaal is symbolische geslagen door wethouder Paul Sanders van de gemeente Peel en Maas. Bij elke turbine worden 38 palen de grond ingeslagen. Om en om worden de palen recht en schuin de grond ingeslagen. Zo worden de uiteindelijke trek- en duwkrachten van de turbine opgevangen.