Terugblik 2023: ‘Energietransitie kost tijd en energie’

Energieprijzen

Bij het ontwikkelen van de plannen voor Windpark Egchelse Heide is gekozen voor de slogan: ‘Aanjager van duurzaamheid in Peel en Maas’. We staan aan het begin van vele noodzakelijke, maar ook mooie ontwikkelingen. De energietransitie leek vanaf vorig jaar een forse impuls te krijgen. De hoge energieprijzen speelden daarbij een belangrijke rol. En onder druk van die hoge prijzen leken zaken gericht op de energietransitie in een versnelling te komen. Nu we weer terugzakken naar ‘normalere’ prijzen, blijkt de realiteit wat weerbarstiger. Procedures en voorbereidingen vragen nu eenmaal de nodige tijd.

We weten dat de stroomprijzen sterk afhankelijk zijn van de gasprijzen. En terugblikkend over het jaar 2023 zijn de gasprijzen sterk gedaald. Desondanks zijn de gasprijzen nog twee keer hoger dan voor de energiecrisis van 2022! In het verlengde hiervan: de stroomprijzen zijn ook weer behoorlijk gedaald en de productie van duurzaam opgewekte stroom draagt daar aardig aan bij.

Wat kunnen we over 2023 melden vanuit ons windpark?

Het afgelopen jaar zijn een aantal deelprojecten van windpark Egchelse Heide (verder) voltooid. Zonder de illusie te hebben dat we op deze plaats alle ontwikkelingen en deelprojecten kunnen benoemen, hierbij een overzicht van de belangrijkste zaken:

  • Beschikbaarheid van onze molens: Door schade aan een rotorblad (1e kwartaal) en de kabelaansluitingen op 2 turbines (4e kwartaal), hebben we juist in de windrijkste periodes de nodige productie moeten missen. Op dit moment lijken de problemen opgelost.
  • Productiecijfers: Als onze molens draaien leveren ze prima prestaties. Door de hiervoor genoemde technische problemen in het afgelopen jaar, zal de productie waarschijnlijk zo’n 10% achterblijven bij de begroting. Het prijsniveau en de beschikbaarheidsgarantie van Enercon compenseert dat.
  • Windparkfonds: Sinds de start van dit fonds hebben in totaal 51 projecten een bijdrage mogen ontvangen. Er is ongeveer 1,5 ton euro geïnvesteerd in mooie projecten.
  • Duurzaamheidsbijdrage gemeenschapshuizen: 10 van de 11 gemeenschapshuizen in Peel en Maas hebben dankbaar gebruik gemaakt van een extra budget van 60.000 euro beschikbaar gesteld door het windpark. Daarop zijn bijzonder positieve reacties ontvangen. Het was de moeite waard om bij te dragen aan het hart van onze dorpskernen.
  • Duurzame maatregelen woningen nabij de molens: In totaal 39 woningen nabij het windpark kwamen in aanmerking voor een duurzaamheidsbijdrage. Bij 34 woningen is dit gereed. Er zijn nog een vijftal deelprojecten die we in 2024 gaan afronden.
  • Groencompensatie: Onderdeel van ons project is om in de omgeving van het windpark groencompensatie te realiseren. Ondertussen zijn de aanplanten vrijwel geheel gerealiseerd. Bovendien is er geïnvesteerd in watergeefsystemen (op zonne-energie) die de groei moeten bevorderen.
  • Laadstation: Steeds meer berijders van elektrische auto’s weten ons laadstation bij de Boebadoe Farm te vinden. De omgeving van het laadstation is nog wat aantrekkelijker gemaakt met een picknickbank en een informatiescherm. Op het Energie Adviescentrum in Panningen zijn laadtags verkrijgbaar. De tarieven rechtstreeks van de molen zijn zeer aantrekkelijk.

Neem contact op met ons

Vul onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met je op. We streven ernaar om alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.