Financiering Windpark Egchelse Heide is rond

Aanleg wegen en funderingen kan starten

 

Een nieuwe fase in de ontwikkeling van Windpark Egchelse Heide is ingegaan. De financiering van het windmolenpark is rond. Financial Close is definitief op 1 juli. De dag waarop alle contracten en overeenkomsten getekend zijn tussen de directie van het windpark en ASN Groenprojectenfonds. ASN Bank heeft vertrouwen in het projectplan en biedt via het ASN Groenprojectenfonds een krediet aan van 24 miljoen met een looptijd van 15 jaar. De (hei)palen kunnen letterlijk  de grond in om de bouw van 5 windturbines, met een capaciteit van 21 MW mogelijk te maken. Het park komt langs de Haambergweg tussen Egchel en Beringe. De start van de stroomproductie is voorzien in het 2e kwartaal van 2021.

Investering van 27 miljoen
Voor het project is circa 27 miljoen euro bijeengebracht door de leden van Coöperatie Peel Energie, de aandeelhouders en ASN Groenprojectenfonds. Half maart opende medeaandeelhouder Peel Energie de inschrijving op de obligatielening van 3 miljoen om een eigen vermogen van minimaal 10% te vergaren. Dit was één van de vereisten van ASN om voor financiering in aanmerking te komen.  De aandacht ging vooral uit naar inwoners van gemeente Peel en Maas om hen in de gelegenheid te stellen te participeren in het windmolenpark. Aanvankelijk verliep de inschrijving voorspoedig. De coronacrisis gooide even roet in het eten. Het vertrouwen in de economie ebde weg, maar kwam na enkele weken terug, waardoor na zes weken inschrijven de teller ruim boven de grens van 3 miljoen uitkwam. Ruim 75 procent van het opgehaalde bedrag komt van inwoners uit Peel en Maas. Een prachtig resultaat van een succesvolle obligatiecampagne.

De bouwfase
Hoe nu verder? Parallel aan het financieringstraject zijn de investeringen aanbesteed. De vijf windturbines worden geleverd door Enercon (type E-138), grondwerk, aanleg van tijdelijke en permanente wegen voor het park, is gegund aan Mart Munsters BV Loon- en Grondwerken Deurne-Helden,  de civiele en elektrische werken aan Watt Infra BV uit Geldrop. In de maanden juli en augustus gaat Munsters aan de slag met de aanleg van de toegangswegen en bouwplaatsen. In september volgt het heiwerk als voorbereiding op de bouw van de funderingen. In het vierde kwartaal worden de funderingen gestort. De realisatie van het windpark zit nu goed op koers. De ambitie is om in het tweede kwartaal van 2021 de windmolens in bedrijf te stellen.

Grote stap in hernieuwbare energieproductie
De gemeente Peel en Maas streeft er naar – om samen met inwoners en het bedrijfsleven – de gemeente in 2050 energieneutraal te krijgen. Met de bouw van Windpark Egchelse Heide zet de gemeente een forse stap in de goede richting.

De slogan van Windpark Egchelse Heide ‘Aanjager van duurzaamheid in Peel en Maas’,  wordt na een lange voorbereiding eindelijk realiteit. Tegelijkertijd met de bouw van de windmolens wordt door Windpark Egchelse Heide ruim € 500.000 geïnvesteerd in verduurzaming van de woningen binnen een straal van 1.000 meter. Verder komt er jaarlijks ruim € 60.000 beschikbaar voor een omgevingsfonds gericht op duurzame projecten in de nabijheid van het windpark. De inzet van deze middelen zal in overleg met de omgeving gestalte krijgen. Een belangrijk principe daarbij is ‘van binnen naar buiten’. Dat betekent dat duurzame initiatieven dichtbij de molens het eerst op steun kunnen rekenen.

Over ASN Bank
ASN Bank investeert sinds de oprichting in 1960 in duurzame vooruitgang. Zij financiert en belegt alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen die handelen met respect voor mens, dier en natuur. ASN Bank maakt onderdeel uit van de Volksbank.

Neem contact op met ons

Vul onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met je op. We streven ernaar om alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.