Monitor wind op land

De Monitor Wind op Land wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) sinds 2013 jaarlijks uitgevoerd in opdracht van het Kernteam Wind op Land. De doelstelling uit het Energieakkoord is in het Klimaatakkoord opgevolgd door een doelstelling van tenminste 35 TWh voor grootschalige opwek met wind- én zonne-energie op land in 2030. De door gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen vastgestelde ambitie is hoger: 55 TWh.

Via deze link treft u een uitgebreid beeld van de stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen voor windenergie op land in Nederland.

 

 

 

 

Neem contact op met ons

Vul onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met je op. We streven ernaar om alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.