Groenvoorziening nabij WT4 aan de Rootsdijk

Bij de realisatie van een nieuw bouwwerk wordt vaak als voorwaarde gesteld dat het gebouw landschappelijk ingepast moet worden. Nu is de landschappelijke inpassing van een windmolen wat minder voor de hand liggend, omdat het bouwwerk het landschap ontstijgt. Desondanks is de terp van WT4 (gelegen aan de Rootsdijk) en een aangrenzende overhoek nabij de turbine aangeplant met 350 heesters die passen bij de landelijke vegetatie van de Egchelse Heide. De gekozen heesters zijn voor een gedeelte bes-dragend, zodat de vogels hun besje ‘mee kunnen pikken’. De keuze van de aanplant is onder andere tot stand gekomen in overleg met de Plattelandscoöperatie Peel en Maas. De bovenzijde wordt ingezaaid met een bloemrijk mengsel, waarmee de voet van de molen in de zomer een kleurrijke aanblik zal krijgen.

De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van het bedrijf Noord Limburg Groen. Dit bedrijf is trede 3 én abw 30+ gecertificeerd op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De werkzaamheden worden maximaal uitgevoerd door medewerkers uit de doelgroep ‘mensen die niet vanzelfsprekend betaald kunnen worden’. Windpark Egchelse Heide heeft daarmee dus ook concreet oog voor het aspect sociale duurzaamheid. De aanplant van een aantal bomenrijen in de omgeving van het windpark is in het najaar voorzien. In die periode is de slagingskans namelijk het grootst.

Neem contact op met ons

Vul onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met je op. We streven ernaar om alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.