Hernieuwbare bronnen goed voor 33%

De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2021 gestegen naar 33% van de totale elektriciteitsproductie. Aldus een melding van het Centraal Bureau voor Statistieken.

De totale productie van elektriciteit is in 2021 (vergeleken met 2020) met 2,2 miljard kWh gedaald naar 117,9 miljard kWh. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg in 2021 vergeleken een jaar eerder met 22%, 7 miljard kWh, naar 39,1 miljard kWh. Dit terwijl de elektriciteitsproductie uit fossiele bronnen met 11% daalde. Het gaat hier om de netto elektriciteitsproductie, dit betreft de totale elektriciteitsproductie minus het (eigen) verbruik door elektriciteit producerende installaties.

Productie uit wind steeg met 17%

De productie uit zon steeg met 30% naar 11,4 miljard kWh, uit wind met 17% naar 17,9 miljard kWh en die uit biomassa met 23% naar 9,7 miljard kWh. De gestegen elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen hangt samen met de toegenomen capaciteit voor de productie uit zon en wind. De capaciteit uit zon is toegenomen van 11 GW in 2021 naar 14,3 GW in 2021 en uit wind met 6,6 GW in 2020 naar 7,8 GW in 2021.

De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen nam in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 9,1 miljard kWh af naar 74,7 miljard kWh (daling 11%). De productie van elektriciteit uit kolen steeg in 2021 met 6,9 miljard kWh (72%) naar 16,5 miljard kWh. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde met 16 miljard kWh naar 55,3 miljard kWh, dit komt neer op 22%.

EU-richtlijn

In 2021 bestond het aandeel aan hernieuwbare elektriciteit uit 33% (in 2020 was dit 27 %). Het aandeel van hernieuwbare elektriciteit tussen Europese landen wordt vergeleken op basis van elektriciteitsverbruik, volgens de EU-richtlijn hernieuwbare energie. Volgens deze methode komt het aandeel in 2021 op 34%. Dit was in 2020 nog 26%. Nederland zit met deze resultaten in de Europese middenmoot.

Meer invoer, minder uitvoer

De invoer van elektriciteit is in 2021 met 6% gestegen naar 20,9 miljard kWh. Dit vond voornamelijk plaats in het derde kwartaal van 2021. De uitvoer daalde tegelijkertijd met 8% naar 20,6 miljard kWh. Hierdoor is Nederland per saldo een netto-importeur geworden, in tegenstelling tot een jaar eerder toen er sprake was van een uitvoersaldo.

De invoer uit België liet in 2021 een stijging zien. De Belgische kerncentrales hebben 48% meer elektriciteit geproduceerd. Daarnaast voerde België een overschot aan Franse elektriciteit uit kernenergie door. Met name de uitvoer naar Duitsland nam af met 1 miljard kWh, 12% (bron: CBS).

Neem contact op met ons

Vul onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met je op. We streven ernaar om alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.