Ruilverkavelingsschermen versterken groenstructuur

Het landschap in de omgeving van de windmolens wordt gekenmerkt door openheid en rechtlijnigheid als gevolg van deRruilverkaveling Helden-Zuid uit 1968. De voor het gebied karakteristieke ‘Ruilverkavelingsschermen’, bestaande uit bomenrijen met struiken eronder, zijn ten dele verzwakt en verdwenen. Onderdeel van de te realiseren groencompensatie is om enkele van die ‘Ruilverkavelingsschermen’ te versterken en terug te brengen in het gebied. De afgelopen weken is er op gronden van de initiatiefnemers van het windpark in totaal ruim 1.000 meter aan bomenrijen aangeplant. Onder de bomen is een strook van 4 meter breed aangeplant met krentenboompje, rode kornoelje, hazelaar, kardinaalsmuts, liguster en Gelderse roos. Om de risico’s van droogte bij het aangroeien van deze aanplant te beperken, wordt de aanplant voorzien van druppel bevloeiing op groene stroom.

Op de hoek van de Heibloemseweg en Haambergweg zijn vorig jaar grotere bomen aangeplant die ‘geadopteerd’ zijn van Windpark De Kookepan. Helaas hebben deze bomen de droogte van deze zomer niet overleefd. In januari komen er nu vervangende bomen die meer structureel van water voorzien zullen worden.

De aanplant wordt uitgevoerd door NLG Buitenkansen. Dit bedrijf is trede 3 én abw 30+ gecertificeerd op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). De werkzaamheden worden mede uitgevoerd door medewerkers uit de doelgroep ‘mensen die niet vanzelfsprekend betaald kunnen worden’. Windpark Egchelse Heide levert op deze wijze met de groenaanplant tevens een bijdrage aan het aspect sociale duurzaamheid.

Neem contact op met ons

Vul onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met je op. We streven ernaar om alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.