Thoeshoes Maasbree

’t Thoeshoes in Maasbree heeft een bijdrage gekregen om de belevingstuin aan te leggen en biedt een huiselijke omgeving net zoals thuis. Vertrouwd en geborgen, waar begeleiding afgestemd is op zowel het individu als op de groep door middel van activiteiten. Bij ’t Thoeshoes zijn mensen met dementie en hun mantelzorgers van harte welkom om deel te nemen aan de dagbestedingsactiviteiten. De vrijwilligersgroep bestaat uit ca. 30 personen uit de omgeving en ’t Thoeshoes wordt primair door hen gedragen. De taken of activiteiten sluiten aan bij hun eigen interesse, zodat ze deze talenten maximaal worden ingezet. Vrijwilligers zijn niet alleen voor activiteiten, hand- en spandiensten en ondersteuning, maar vooral ook als schakel met het dorp. Met dit initiatief wordt bijgedragen aan de sociale cohesie van het dorp Maasbree.

Neem contact op met ons

Vul onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met je op. We streven ernaar om alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.