Windparkfonds Egchelse Heide ondersteunt gewaardeerde projecten

Draagvlak en profijtbeginsel zijn de 2 belangrijkste pijlers waarop Windpark Egchelse Heide is ontwikkeld. 2 pijlers die ook onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Een belangrijke rol bij het profijtbeginsel speelt Windparkfonds Egchelse Heide. Uitgangspunt daarbij is om 1 euro per geproduceerde MWh in dit fonds te storten en te investeren in lokale en duurzame initiatieven. De commissie windparkfonds met vertegenwoordigers uit bewoners van de kernen nabij het windpark zijn, en onder leiding van Coöperatie Peel Energie, is de trekker van dit initiatief. De ervaringen en resultaten uit het 1e jaar stemmen tot grote tevredenheid.

Vanuit de bouwfase van het windpark heeft het windparkfonds een extra donatie (lees: extra startkapitaal) van € 50.000 ontvangen. Op basis van de productie over het 1e jaar komt daar nog eens een vergelijkbaar bedrag bij. Dit totale bedrag is ondertussen nagenoeg toegekend aan ingediende projecten. Van de 27 verzoeken zijn er 23 (deels) toegekend. Het stemt tot grote tevredenheid dat de omgeving ‘de weg naar het fonds’ al goed weet te vinden. Daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de commissie in de toekomst, op basis van het beschikbare budget, mogelijk scherpere keuzes zal moeten maken.

De gemeente Peel en Maas beschikt in elk kerkdorp over een gemeenschapshuis. De hoge energieprijzen trekken een zware wissel op het voortbestaan van al de gemeenschapshuizen. Als aanjager van duurzaamheid in Peel en Maas wil Windpark Egchelse Heide de gemeenschapshuizen helpen bij de verduurzaming van hun gebouwen.  Vanuit Windpark Egchelse Heide wordt daarom (onder voorwaarden) éénmalig een budget van € 60.000 beschikbaar gesteld om plannen voor verduurzaming te maken en de uitvoering van deze plannen mede te organiseren, mede te financieren en te helpen met het aantrekken van andere financiering en subsidies voor de verduurzaming van de gemeenschapshuizen. Dit moet dan leiden tot structurele verlaging van het energieverbruik van de gemeenschapshuizen.

Voor meer info over ons windparkfonds en reeds ondersteunde projecten kijk op onze website: https://www.windparkegchelseheide.nl/windparkfonds/

Neem contact op met ons

Vul onderstaand formulier in en we nemen z.s.m. contact met je op. We streven ernaar om alle vragen op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.